Zapowiedzi

 

Zapowiedzi*

W najbliższym czasie pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

 

 

 

 

 

Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach do zawarcia związku małżeńskiego, jest w sumieniu zobowiązany do poinformowania o tym proboszcza parafii.

 

* Do użytku wewnętrznego

Komentowanie jest wyłączone.