Akt zawierzenia diecezji i parafii św. Józefowi

AKT ZAWIERZENIA DIECEZJI I PARAFII

ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

1-2 maja 2021 r.

Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, skromny Cieślo z Nazaretu,

przybrany Ojcze Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i naszego Brata,

wejrzyj na Lud Boży pielgrzymujący na ziemi rzeszowskiej,

który dziś pragnie się Tobie zawierzyć.

Czuły Ojcze, który bez stawiania warunków

przyjąłeś do siebie Maryję i Jej Dziecię,

zawierzamy Tobie ten moment historii świata i Kościoła, naszej diecezji i parafii,

w którym przychodzi nam przeżywać naszą wędrówkę wiary.

Prosimy, byśmy dzięki Twojemu wstawiennictwu,

podobnie jak Ty, potrafili z odwagą przyjąć wszystkie wydarzenia naszego czasu,

których zbawczego znaczenia często do końca jeszcze nie rozumiemy.

Prosimy Cię, byśmy z Twoją pomocą i za twoim przykładem,

z odwagą i ufnością potrafili przyjąć naszą kruchość i bezradność.

Prosimy Cię, abyśmy z szacunkiem i delikatnością, bez wykluczenia i osądzania,

byli gotowi przyjąć każdego człowieka jak siostrę i brata.

Święty Józefie, opiekunie nieszczęśliwych i potrzebujących,

wygnańców i cierpiących, ubogich i umierających,

ucz nas tej samej troski i odpowiedzialności za każdego człowieka,

z jaką Ty otoczyłeś Dziecię i Jego Matkę.

Ojcze twórczej odwagi,

spoglądamy dziś także w przyszłość pełną wyzwań,

które będziemy musieli podjąć,

aby przezwyciężyć bolesne skutki trwającej pandemii.

Prosimy Cię, byś uprosił nam łaskę prawdziwie boskiej kreatywności,

abyśmy tak jak Ty umieli przekształcić problem w szansę;

abyśmy nie poddawali się rezygnacji wobec trudności,

ale byli zawsze gotowi zrezygnować z naszych przyzwyczajeń,

opuścić bezpieczne schematy i wyjść na spotkanie każdego człowieka,

głosząc Dobrą Nowiną o czułej miłości Boga objawionej w Twoim przybranym Synu,

a naszym Panu i Bracie, Jezusie Chrystusie.

Józefie, Cieślo z Nazaretu, człowieku pracy,

pomóż nam na nowo odkryć wartość pracy,

która jest uczestnictwem w dziele samego Boga.

Uproś nam łaskę zaangażowania w pracy nad sobą oraz w codziennych obowiązkach,

byśmy nie uchylali się od wspólnego budowania nowych więzi rodzinnych i społecznych.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,

wyjednaj nam łaskę ufności i odwagi.

Wyproś łaskę zapomnienia o sobie i zwracania się ku Bogu Ojcu,

byśmy jak Ty mogli wypełnić Jego wolę i z Tobą cieszyć się wieczną radością.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Komentowanie jest wyłączone.