Ciemnica

Po Mszy Wieczerzy Pańskiej, kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do tzw. „Ciemnicy”, na pamiątkę aresztowania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym oraz Jego uwięzienia w pałacu arcykapłana.

 

Komentowanie jest wyłączone.