Kanoniczne objęcie parafii

23 sierpnia br.  w par. pw. Miłosierdzia Bożego w Jaśle odbyła się uroczystość kanonicznego objęcia urzędu proboszcza. Decyzją bpa Jana Wątroby, ks. Władysław Depa został czwartym proboszczem w historii parafii. Zastąpił on na tym urzędzie ks. Ryszarda Miśniaka.

Uroczystość wprowadzenia nowego proboszcza odbyła się w obecności ks. Marka Cesarza, dziekana dekanatu Jasło-Zachód. Podczas Mszy św. ks. Depa wyznał wiarę Kościoła i złożył przysięgę wiernego wypełnienia urzędu proboszcza, powierzonego w imieniu Kościoła.

Kodeks Prawa Kanonicznego określa funkcję proboszcza: „Proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmującym pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjalnego. Powołany jest do uczestnictwa w posłudze Chrystusa, ażeby dla tejże wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uświęcania i kierowania, przy współpracy także innych prezbiterów i diakonów oraz niosących pomoc wiernych świeckich, zgodnie z przepisami prawa” (KPK, kan. 519).

Otoczmy nowego ks. Proboszcza serdeczną modlitwą i powierzmy go Jezusowi Miłosiernemu.

ks. Krzysztof Cieśla

 

 

Komentowanie jest wyłączone.