Liczba wiernych na Mszach św.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. liczba wiernych na Mszach św. w naszej świątyni, dniach od 8 – 29 listopada 2020 r. wynosi 50 osób.

Jednocześnie informujemy o możliwości uczestnictwa we Mszach św. na zewnątrz świątyni, bowiem od niedawna zamontowane zostały głośniki wokół kościoła.

 

5) w § 28:
a) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:
a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,
b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.
– oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez
zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust
i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;”,

 

Tekst rozporządzenia:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020

Komentowanie jest wyłączone.