Modlitwa o powołania

„W każdej parafii winien być wyznaczony jeden dzień w miesiącu dedykowany w sposób szczególny modlitwie o powołania” – czytamy w zaleceniach Kongregacji Księży Dziekanów. Dokument z 2 grudnia 2020 r. jest odpowiedzią na coraz mniejszą liczbę kandydatów do kapłaństwa.

Od kilkunastu lat liczba powołań kapłańskich w Polsce wykazuje tendencję spadkową. W 2004 r. seminaria diecezjalne i zakonne liczyły łącznie 7465 kleryków, w 2008 r. – 5583, w 2015 r. – 3015 kandydatów do kapłaństwa, a w 2020 r. – 2556 kleryków (w tym 438 nowych kandydatów).

W związku ze spadkiem, który jest także widoczny w diecezji rzeszowskiej (4 kleryków na 1. roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie) Kongregacja Księży Dziekanów wydała zalecenia w sprawie duszpasterstwa powołań zatwierdzone przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę.

W zaleceniach czytamy m.in. o jednym dniu w miesiącu przeznaczonym na modlitwę o powołania (najlepiej w pierwsze czwartki miesięcy) oraz modlitwie w tej intencji przy okazji diecezjalnej adoracji; o zachęcaniu parafian do indywidulanej i rodzinnej modlitwy o powołania; o poruszaniu tematyki powołaniowej w homiliach i konferencjach; o trosce o grupy duszpasterskie, zwłaszcza Liturgiczną Służbę Ołtarza, o Stowarzyszeniu Przyjaciół WSD w Rzeszowie.

Razem z zaleceniami proboszczowie parafii otrzymali zbiór modlitw o powołania pod redakcją ks. Rafała Flaka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. W słowie wprowadzenia ks. Paweł Pietrusiak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, napisał, że powołania są darem Boga i znakiem żywotności Kościoła. „Powołania w Kościele są zawsze darem samego Pana dla swojego ludu. To On, w swojej mądrości i suwerennej wolności, obdarza Kościół potrzebnymi charyzmatami i posługami. (…). Powołania są znakiem żywotności każdego Kościoła lokalnego i warunkiem jego pomyślnego rozwoju” – napisał rektor.

Na 36 stronach „Modlitw o powołania” znajdziemy nie tylko modlitwy ale także fragmenty dokumentów kościelnych nt. powołań. (tn)

 

Zalecenia Kongregacji Księży Dziekanów
zatwierdzone przez Biskupa Rzeszowskiego
w sprawie duszpasterstwa powołań

1. W każdej parafii winien być wyznaczony jeden dzień w miesiącu dedykowany w sposób szczególny modlitwie o powołania. Najlepiej, żeby był to pierwszy czwartek miesiąca. W tej intencji należy odprawić Mszę Świętą stosując odpowiedni formularz. Powinna być adoracja Najświętszego Sakramentu.

2. Należy zachęcać wiernych do modlitwy indywidualnej i rodzinnej o powołania.

3. Jeżeli w parafii nie ma zwyczaju odmawiania modlitwy różańcowej przed Mszą Świętą niedzielną należy ją wprowadzić i pouczyć wiernych, aby zawsze jeden dziesiątek różańca był ofiarowany w intencji o powołania.

4. Podczas przepowiadania Słowa Bożego, zwłaszcza w czasie rekolekcji parafialnych lub misji należy dedykować jedną naukę problematyce budzenia powołań w rodzinach i wspólnotach parafialnych oraz odpowiedzialności za powołanych do stanu duchownego.

5. Ponieważ największa liczba powołań do kapłaństwa rodzi się w grupach duszpasterskich, a zwłaszcza w Liturgicznej Służbie Ołtarza, należy zwiększyć wysiłki duszpasterskie i otoczyć troską ministrantów i lektorów oraz inne grupy młodzieżowe.

6. Prosimy księży, aby po zakończeniu modlitwy Liturgicznej Służby Ołtarza „po Mszy Świętej”, całe jej grono wraz z księżmi dodało jeszcze jedno zdanie: „I spraw Panie, aby chociaż jeden z nas został Twoim świętym kapłanem. Amen”. Będzie to wyraz ciągłej pamięci i naszego zaangażowania w sprawy powołań.

7. W parafiach, w których istnieją oddziały Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie należy aktywizować ich członków do modlitwy i działań apostolskich na rzecz powołań. W innych parafiach należy starać się o powstanie takich oddziałów Stowarzyszenia.

8. Adoracje Najświętszego Sakramentu wyznaczone dla poszczególnych parafii przez kalendarz liturgiczny diecezji winny być w całości dedykowane modlitwie o powołania.

Rzeszów, 2 grudnia 2020 r.

+ Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski

 

www.diecezja.rzeszow.pl

Komentowanie jest wyłączone.