Przyjęcie nowych ministrantów

29 października 2020 r. w par. pw. Miłosierdzia Bożego w Jaśle, na Mszy św. o godz. 18:00, odbył się obrzęd przyjęcia nowych ministrantów. Do grona Liturgicznej Służby Ołtarza zostało przyjętych trzech chłopców – Szymon, Tymoteusz oraz Filip.

Nowi ministranci złożyli wobec wspólnoty parafialnej uroczyste przyrzeczenie:

Dziękując Bogu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekamy święte czynności ministranta wypełniać chętnie, pobożne, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej wspólnoty parafialnej. Tak nam dopomóż, Panie, Boże wszechmogący.
Święty Tarsycjuszu, módl się za nami.
Święty Dominiku Savio, módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.

Zarówno przygotowanie, jak i sam przebieg uroczystości, odbył się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Nowym ministrantom oraz ich Rodzinom życzymy Bożego błogosławieństwa i gorliwości w zaszczytnej służbie Bożej.

fot. Szymon Filip

 

 

Komentowanie jest wyłączone.