Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Od 18 do 25 stycznia odbędzie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan z hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc (por. J 15,5–9).

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Jana 15,1–17. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, rozważania, informacje o Wspólnocie z Grandchamp. Broszurę można nabyć w centralach Kościołów.

Tekst broszury można pobrać tutaj:

Tydzień Modlitwa o Jedność Chrześcijan 2021

 

 

Komentowanie jest wyłączone.