Ustanowienie Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa

Wielki Czwartek, dzień pamiątki Wieczerzy Pańskiej, stawia nam przed oczami Jezusa, Sługę „posłusznego aż do śmierci”, który ustanowił Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa jako najwyższy znak swojej miłości. To dzień doniosły i święty dla całego Kościoła, który dziękuje za dar Eucharystii i na nowo uświadamia sobie łaskę kapłańskiego powołania.

Dzisiaj, jako Parafianie Parafii Miłosierdzia Bożego, chcemy podziękować Bogu za dar powołania wszystkich kapłanów, ale nade wszystko kapłanów posługujących w naszej parafii oraz pochodzących z naszej parafii, życząc zdrowia, wielu łask Bożych oraz codziennej Maryjnej opieki.

Szczęść Boże!

I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga (Hbr 5, 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.