Wielki Piątek 2024

Wielki Piątek ma być dniem wyciszenia i skupienia. Dziś nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż.

Komentowanie jest wyłączone.