Wielki Tydzień dzień po dniu – poradnik

Rok temu, w związku ze stanem epidemii, zaprezentowaliśmy poradnik, jak przeżyć Wielki Tydzień w domu. W bieżącym roku więcej osób może uczestniczyć w liturgii, niemniej znaczna część wiernych nadal nie będzie mogła przyjść do kościoła, stąd prezentujemy nieco zmodyfikowany poradnik już po raz drugi.

 

NIEDZIELA PALMOWA

Słowa klucze:
Jezus na osiołku, Jerozolima, palmy, „Hosanna!”, „Ukrzyżuj Go!”.

Na stole:
Pismo Święte, świeca, palma.

Sacrum i profanum:
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. To dzień poświęcenia palm upamiętniający uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Palmy, które mamy z ubiegłego roku, albo nowe, nawet bardzo skromne, wykonane z kolorowego papieru, umieśćmy we flakonie na stole. Przed południem warto skorzystać z transmisji Mszy św. i przyjąć komunię duchową, a tuż przed obiadem odczytać fragment Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 21,1-11) mówiący o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Wieczorem odbędą się ostatnie już w tegorocznym Wielkim Poście niedzielne Gorzkie Żale.

Bóg i słowo:
Ewangelia podczas procesji z palmami (Mt 21,1-11). Fragment: „Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: «Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!»”.

Ewangelia podczas Mszy św. (Mt 26,14 – 27, 66). Fragment: „Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną». I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!»”.

Radio i telewizja:
7.00 – TVP 1 – Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.
9.00 – Radio VIA – Msza św. z katedry w Rzeszowie.
10.30 – Telewizja TRWAM – Msza Niedzieli Palmowej z Bazyliki św. Piotra w Watykanie.
17.15 – Radio VIA – Gorzkie Żale z kościoła Przemienienia Pańskiego w Ropczycach.
17.15 – Telewizja TRWAM – Gorzkie Żale z kościoła św. Michała Archanioła w Łańcucie.
18.00 – Radio VIA – Msza św. z kościoła Przemienia Pańskiego w Ropczycach.

WIELKI PONIEDZIAŁEK

Słowa klucze:
Zakupy, sprzątanie, Betania, olejek nardowy, namaszczenie.

Na stole:
Pismo Święte, świeca, palma.

Sacrum i profanum:
Pierwsze dni Wielkiego Tygodnia były do tej pory czasem porządków i zakupów. Żart sprzed lat, że nie ma potrzeby tak skrupulatnie sprzątać przed świętami, bo nie będzie nas sprawdzał sanepid, w tym roku nabrał nowego znaczenia. Na pewno zakupy warto dokładnie zaplanować, policzyć co, ile, aby nic się nie zmarnowało. Dietetycy odradzają alkohol, ponieważ obniża odporność, a w czasie, gdy tak mało się ruszamy, odradzają również ciasta i słodycze. Dieta dietą, ale o jajka, kiełbasę i pieczywo do wielkanocnego koszyczka warto się postarać.

Bóg i słowo:
Ewangelia podczas Mszy św. (J 12, 1-11). Fragment: „Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten który Go miał wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim»”.

Radio i telewizja:
godz. 18.00 – Radio VIA – Msza św. z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.

Oprócz codziennych Mszy św. program Radia VIA obejmuje następujące modlitwy: 5.30 – Godzinki o Męce Pańskiej; 6.00 – modlitwy poranne; 12.00 – Anioł Pański; 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia; 20.30 – Różaniec.

WIELKI WTOREK

Słowa klucze:
Zaparcie Piotra, rodzina, sąsiedzi, zakupy, sprzątanie.

Na stole:
Pismo Święte, świeca, kogut, budzik.

Sacrum i profanum:
Być może w poniedziałek nie posprzątaliśmy wszystkiego, być może trzeba jeszcze coś dokupić. W tym dniu rozejrzyjmy się wokoło, aby zorientować się w sytuacji rodziny i sąsiadów. Korzystając z telefonów, a nie bezpośrednich odwiedzin, można popytać kto, co, jak, i jak trzeba, zorganizować pomoc np. w zrobieniu zakupów. Niektórzy może już we wtorek rozpoczną ozdabiać pisanki. Ich różnorodność jest zadziwiająca. Te najbardziej misterne wymagają wielu godzin pracy, więc warto zacząć wcześniej. Dlaczego budzik? To substytut piania koguta.

Bóg i słowo:
Ewangelia podczas Mszy św. (J 13, 21-33. 36-38). Fragment: „«Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?». Odpowiedział Mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz». Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz».

Radio i telewizja:
godz. 18.00 – Radio VIA – Msza św. z bazyliki ojców bernardynów w Rzeszowie.

WIELKA ŚRODA

Słowa klucze:
Judasz, zdrada, żal doskonały.

Na stole:
Pismo Święte, świeca,

Sacrum i profanum:
W wielu największych parafiach dekanatów Wielka Środa była dniem spowiedzi przedświątecznej. W niektórych parafiach w konfesjonałach spowiadało jednocześnie trzydziestu księży. W tym roku nie organizuje się spowiedzi dekanalnych, a z racji rozporządzeń o ograniczonym przemieszczaniu i liczbie uczestników nabożeństw, Kościół przypomina o żalu doskonałym i przykazaniach kościelnych, które mówią o spowiedzi przynajmniej raz w roku i Komunii Świętej w okresie wielkanocnym. Na razie mamy nadzieję, że wiele się do tego czasu zmieni.

Bóg i słowo:
Ewangelia podczas Mszy św. (Mt 26, 14-25). Fragment: „On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził»”.

Radio i telewizja:
godz. 18.00 – Radio VIA – Msza św. z bazyliki ojców bernardynów w Rzeszowie.

WIELKI CZWARTEK

Słowa klucze:
Krzyżmo, Wieczernik, Eucharystia, kapłaństwo, ogród Oliwny, pojmanie.

Na stole:
Pismo Święte, świeca, kromka chleba.

Sacrum i profanum:
Na początku warto przypomnieć, że Wielki Czwartek w całości nie należy do Triduum Paschalnego. Triduum zaczyna się dopiero wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej i bynajmniej nie kończy się w sobotę wieczorem, ale wieczorem w Niedzielę Wielkanocną. W Wielki Czwartek nie organizuje się Mszy św. rannych za wyjątkiem Mszy Krzyżma w katedrach. Warto przerwać przedpołudniowe obowiązki, aby uczestniczyć w transmisji Mszy św. z katedry w Rzeszowie. Tegoroczną nowością, do której zachęca wielu duszpasterzy, jest uroczysta kolacja w Wielki Czwartek. Po obejrzeniu albo wysłuchaniu transmisji Mszy Wieczerzy Pańskiej z komunią duchową, skoro nie możemy spotkać się przy stole eucharystycznym, zasiądźmy  przy stole domowym. W modlitwie przed posiłkiem podziękujmy Panu Bogu za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. To dobra okazja, aby przy stole opowiedzieć dzieciom o wydarzeniach Triduum Paschalnego. Liturgia kościelna w Wielki Czwartek kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ciemnicy na pamiątkę pojmania i uwięzienia Jezusa. Ten klimat opuszczenia i bólu niech pojawi się we wspólnej modlitwie wieczornej i śpiewie pieśni pt. „Ogrodzie oliwny”.

Bóg i słowo:
Ewangelia podczas Mszy św. z poświęceniem krzyżma (Łk 4, 16-21). Fragment: „Dano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana»”.

Ewangelia podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej (J 13, 1-15). Fragment: „A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem»”.

Radio i telewizja:
godz. 10.00 – Radio VIA – Msza Krzyżma z katedry rzeszowskiej.
godz. 10.00 – Telewizja TRWAM – Msza Krzyżma z Bazyliki św. Piotra w Watykanie.
godz. 15.00 – TVP 3 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.
godz. 18.00 – Radio VIA – Msza Wieczerzy Pańskiej z katedry rzeszowskiej.
godz. 18.00 – Radio RZESZÓW – Msza Wieczerzy Pańskiej z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.
godz. 18.00 – Telewizja TRWAM, Radio Program 1 – Msza Wieczerzy Pańskiej z Bazyliki św. Piotra w Watykanie.
godz. 18.00 – TVP 1 – Msza Wieczerzy Pańskiej z Sanktuarium na Jasnej Górze.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

Słowa klucze:
Wyrok, Droga Krzyżowa, Golgota, krzyż, śmierć, cisza.

Na stole:
Pismo Święte, świeca, krzyż.

Sacrum i profanum:
Od strony liturgicznej to wyjątkowy dzień – dzień bez Eucharystii. Z przekazów ewangelicznych wiemy, że około godziny 11.00 rozpoczęła się droga Jezusa na Golgotę, o godz. 12.00 został przybity do krzyża, a po trzech godzinach, około godziny 15.00 skonał. W tym dniu obowiązuje post ilościowy (od 18. do 60. roku życia) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia do końca życia). O godz. 15.00, godzinie śmierci Jezusa Chrystusa, zachęcamy do odmówienia koronki do Bożego Miłosierdzia (w tym dniu rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Bożego Miłosierdzia). Kościelna liturgia koncentruje się na adoracji krzyża i słuchaniu opisu Męki Pańskiej. Można taką adorację zorganizować w domu odmawiając Litanię do Serca Pana Jezusa.

Bóg i słowo:
Opis Męski Pańskiej czytany podczas Liturgii Męki Pańskiej (J 18, 1-19, 42). Fragment: „Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!». I skłoniwszy głowę, oddał ducha”.

Radio i telewizja:
godz. 15.00 – Radio VIA – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nowenna przed uroczystością Bożego Miłosierdzia z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.
godz. 15.00 – TVP 3 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.
godz. 15.15 – Radio VIA – Droga Krzyżowa z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.
godz. 18.00 – Radio VIA – Liturgia Męki Pańskiej z katedry rzeszowskiej.
godz. 18.00 – Radio RZESZÓW – Liturgia Męki Pańskiej z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.
godz. 18.00 – Telewizja TRWAM – Liturgia Męki Pańskiej z Bazyliki św. Piotra w Watykanie.
godz. 18.00 – TVP 1 – Liturgia Męki Pańskiej z Sanktuarium na Jasnej Górze.
godz. 21.00 – TVP 1, TV TRWAM, Radio MARYJA – Droga Krzyżowa z placu Świętego Piotra z udziałem papieża Franciszka.

WIELKA SOBOTA

Słowa klucze:
Grób, cisza, pisanki, wigilia Paschalna, ogień, woda, Alleluja.

Na stole:
Pismo Święte, świeca, koszyk z pokarmami wielkanocnymi.

Sacrum i profanum:
Od rana to dzień ciszy, zadumy i modlitwy. Uczniowie Jezusa po złożeniu ciała Jezusa do grobu przeżywali trudny czas niepewności. W Wielką Sobotę nie ma już obowiązku postu wynikającego z przykazań kościelnych, ale tradycyjnie zachęca się wiernych do wstrzemięźliwości od jedzenia mięsa. W Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Koniecznie przygotujmy koszyk z pisankami, kiełbasą, pieczywem. W tym roku zaleca się, aby poświęcenie pokarmów odbyło się na zewnątrz kościołów. O godz. 15.00 również odmówmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wieczorem odbędzie się Wigilia Paschalna. To najważniejsza liturgia w ciągu całego roku. Już wtedy po raz pierwszy usłyszymy radosne „Alleluja”.

Bóg i słowo:
Ewangelia w Wigilii Paschalnej (Mt 28, 1-10). Fragment: „Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem»”.

Radio i telewizja:
godz. 10.00 – Radio VIA – Poświęcenie pokarmów w kościele św. Krzyża w Rzeszowie.
godz. 15.00 – Radio VIA – Koronka do Bożego Miłosierdzia i nowenna przed uroczystością Bożego Miłosierdzia.
godz. 15.00 – TVP 3 – Koronka do Bożego Miłosierdzia.
godz. 18.00 – TVP 1 – Wigilia Paschalna z Sanktuarium na Jasnej Górze.
godz. 19.00 – Radio RZESZÓW – Wigilia Paschalna z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.
godz. 19.30 – Telewizja TRWAM, Radio MARYJA – Wigilia Paschalna z Bazyliki św. Piotra w Watykanie.
godz. 20.00 – Radio VIA – Wigilia Paschalna z katedry rzeszowskiej.
godz. 20.00 – TVP 1 – Orędzie na Wielkanoc abp. Adama Szala, metropolity przemyskiego.

WIELKA NIEDZIELA

Słowa klucze:
Pusty grób, Alleluja, Zmartwychwstanie, śniadanie wielkanocne.

Na stole:
Pismo Święte, świeca, baranek, pisanki.

Sacrum i profanum:
Kto nie uczestniczył w Liturgii Wigilii Paschalnej powinien pomyśleć o udziale w Mszy św. rezurekcyjnej, albo o skorzystaniu z transmisji. Ważną częścią świątecznych obchodów jest śniadanie. Gdy już wszystko będzie na stole zaśpiewajmy wspólnie jedną ze znanych pieśni wielkanocnych, np. „Nie zna śmierci Pan żywota” i odmówmy modlitwę. Wielki Tydzień zakończy się wieczorem po zachodzie słońca, czyli ok. godz. 19.00.

Bóg i słowo:
Ewangelia z Mszy św. (J 20, 1-9). Fragment: „Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych”.

Radio i telewizja:
godz. 6.00 – TVP 3 – Msza św. rezurekcyjna z katedry rzeszowskiej.
godz. 6.00 – Radio VIA – Msza św. rezurekcyjna z katedry rzeszowskiej.
godz. 7.00 – TVP 1 – Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie.
godz. 8.00 – Radio RZESZÓW – Msza św. z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.
godz. 9.00 – Radio VIA – Msza św. z Bazyliki bernardynów w Rzeszowie.
godz. 9.00 – Telewizja POLSAT NEWS – Msza św. z Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
godz. 10.00 – TVP 1, Telewizja TRWAM, Radio MARYJA – Msza św. z Watykanu wraz z papieskim błogosławieństwem „Urbi et Orbi”.

Opracował: ks. Tomasz Nowak

 

www.diecezja.rzeszow.pl

Komentowanie jest wyłączone.