Życzenia na Boże Narodzenie

Drodzy Parafianie, czcigodni Goście!

Współczesny świat cierpi na wielką chorobę – chorobę braku MIŁOŚCI. Często brakuje jej między nami, w naszych rodzinach, sąsiedztwie, w miejscu pracy… A przecież prawdziwa MIŁOŚĆ przyszła na świat już dwa tysiące lat temu, czego świadkami jesteśmy tej nocy, nocy Bożego Narodzenia.

Jednak Bóg „przyszedł do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Go przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”.

Kochani! Jezus Chrystus, Syn Boży przyszedł na świat. Przyszedł w cichości, by przynieść nam miłość i pokój. Tylko w Nim odnajdziemy prawdę i łaskę.

Życzymy Wam, aby ten czas był czasem odnowy i umocnienia miłości, wzajemnej życzliwości i nadziei, która pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość! Życzymy, aby Chrystus, który jest Światłością świata, obdarowywał Was swoją łaską i błogosławieństwem. Niech Jego pokój ogarnie cały świat, szczególnie mieszkańców Ukrainy, tak niesprawiedliwie dotkniętych wojną.

Wszystkim życzymy Bożego pokoju w sercach, w rodzinach i we wszystkich ludzkich relacjach.

 

Z pamięcią w modlitwie:

Duszpasterze

Komentowanie jest wyłączone.