Custom image

 

Podobny obraz

 

           Wypoczywa się zaś w całej pełni - a lepiej można powiedzieć: w całej głębi,

kiedy ów kontakt z przyrodą staje się kontaktem z Bogiem obecnym w przyrodzie

i obecnym w duszy ludzkiej"

                                                                                          św. Jan Paweł II

2017© Parafia Miłosierdzia Bożego w Jaśle;