Custom image

Proboszcz (od 2014r.) - Ks. dr Zbigniew Pałka - Wicedziekan Dekanatu Jasło Zachód

Wikariusz (od 2015r.) - Ks. mgr Wojciech Chrostowski - Duszpasterz młodzieży Dekanatu Jasło Zachód

Ks. Senior - ks. prałat Eugeniusz Królik - (proboszcz w latach 1981 - 2014)


Księża pracujący wcześniej:

Ks. dr Janusz Winiarski - wikariusz w latach 1996-2005 (od 2011r. proboszcz w Trzcianie)

Ks. dr Józef Mucha - wikariusz w latach 2005-2007 (od 2012 dyrektor diecezjalnej drukarni "Bonus Liber" oraz od 2017 proboszcz w Miłocinie)

Ks. mgr Łukasz Chmielewski - wikariusz w latach 2007-2014 (od 2017r. wikariusz w parafii Farnej w Rzeszowie)

2017© Parafia Miłosierdzia Bożego w Jaśle;