Kurs animatorski LSO online

Liturgiczna Służba Ołtarza Diecezji Rzeszowskiej organizuje kurs animatorski. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 7 lutego 2021 r.

 

Drodzy Duszpasterze Służby Liturgicznej!
Drodzy Lektorzy!

Podczas ferii zgodnie z tradycją naszej diecezji rozpoczynał się kurs animatorski. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną jest to w dalszym ciągu niemożliwe. Dlatego mimo zewnętrznych trudności chcemy rozpocząć kurs w trybie zdalnym. Żeby było to możliwe prosimy o sprawne wypełnienie do 7 lutego formularza zgłoszeniowego -> https://forms.gle/kS5fw5x7btiNJ43v9

Kurs animatorski przeznaczony jest dla lektorów, którzy chcieliby zaangażować się w głębsze przeżywanie liturgii i pomoc w formacji ministrantów. Kurs animatorski rozpoczyna dwuletnie przygotowania do posługi animatorskiej i mogą w nim uczestniczyć lektorzy lub ministranci od pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej, wyróżniający się sumiennością i cieszący się dobrą opinią.

Animatorów formujemy, aby pomóc księdzu:
– w prowadzeniu grup ministranckich w parafii (zbiórki, zajęcia sportowe itp.),
– w przygotowaniu liturgii niedzielnej Mszy Świętej,
– w przygotowaniu oprawy liturgicznej większych uroczystości, np.: odpust, Triduum Paschalne itp.,
– w trosce o piękno liturgii na co dzień.

Kurs będziemy prowadzić na platformie Microsoft Teams. Mamy nadzieję, że przynajmniej w tej formie uda się przekazać część teoretyczną oraz przesłać odpowiednie materiały dla uczestników. Gdy sytuacja epidemiczna zostanie opanowana, planujemy wrócić do tradycyjnych spotkań, co według nas jest konieczne, aby przeprowadzić właściwe ćwiczenia, próby asyst i zbudować wspólnotę, co jest bardzo ważne w formacji ministrantów.

ks. Dominik Leniart
ks. Michał Piętka
diecezjalni duszpasterze LSO

Komentowanie jest wyłączone.